Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany vám nabídne pomoc ve složitých či naléhavých situacích – např. telefonické poradenství, kontrola smluv, zastoupení advokátem, zajištění svědků, zaplacení kauce, uhrazení nákladů specialistů, poplatků a nákladů na soudní řízení, znalecké posudky, výdajů a nákladů protistrany a státu, nákladů pojištěného na cesty k soudu atd.

Pojištění právní ochrany

Varianty pojištění právní ochrany

 • Pojištění ochrany rodiny (rodinný právník)
 • Pojištění právní ochrany vlastníka vozidla (právník do auta)
 • Pojištění ochrany v případě úrazu
 • Pojištění ochrany v pracovně právním vztahu
 • Pojištění ochrany řidiče
 • Pojištění právní ochrany nemovitosti

Cílem pojištění  je chránit vás před nepříznivými důsledky právních sporů a zejména výdajů s tím spojených.

Jednotlivé produkty pojištění ochrany jsou určeny jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby. Toto pojištění má za úkol pomoci vám např. ve věcech uplatnění nároků na náhradu vzniklé škody, řešení soudních sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody, ochraně práv v případě porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob.

Rozsah poskytovaných služeb lze však upravit individuálně při samotném sjednání pojistné smlouvy. Lze sjednat i více druhů právní ochrany v rámci jedné pojistné smlouvy.

Pojištění právní ochrany

Kdy vám pomůže naše pojištění:

 • Při obvinění ze zavinění dopravní nehody
 • Při sporu o náhradu škody, kterou vám někdo způsobí
 • Údajné porušení předpisů o evidenci
 • Pojišťovna viníka nehody vám odmítá nahradit újmu
 • Spory o náhradu újmy – nehoda na lyžích, vytopení bytu, poškození věci, atd.
 • Trestní, přestupkové a správní řízení
 • Spory z neuznané reklamace nebo z vadného plnění
 • Spory ze smluv o úvěru
 • Spory o dědictví
 • Pracovněprávní spory
 • Sousedské spory
 • Spory při pronájmu bytu

Online kalkulace zdarma