Pojištění odpovědnosti

Pokrývá vámi způsobené škody na majetku, zdraví či životě někoho jiného. V takovém případě máte povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy, kterou způsobíte.

Pojištění odpovědnost

U nás najdete přehled všech typů pojištění odpovědnosti, které pojišťovny běžně nabízejí. Pojistěte se proti dopadům Vámi zaviněných škod.

  • Pojištění odpovědnosti za škodu
  • Pojištění odpovědnosti zaměstnance – „pojištění na blbost“
  • Pojištění provozní a profesní odpovědnosti za škodu
  • Pro firmy: pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody

Pojištění odpovědnosti za škodu je velice praktickým pojištěním, které kryje všechny škody, které někomu způsobíte svou činností, nebo provozem svého majetku. Takových situací se může stát velmi mnoho, a jejich hrazení může být velmi velmi nákladné.

Tak například: vytopíte souseda, na Vašem namrzlém chodníku si někdo zlomí nohu, porazíte na kole člověka, který se zraní, shodíte v obchodě drahý výrobek, který se rozbije, Váš pes někoho pokouše, dítě rozbije sousedům okno a tak dále. Situací, které se takto mohou „poštěstit“ je nespočet a pokud nejste pojištěni, vždy musíte způsobenou škodu nahradit. Toto pojištění se vztahuje se i na ostatní členy domácnosti!

 

Spočítat pojištění odpovědnosti


Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli tzv. „pojistka na blbost“ stojí pár korun (je nabízena již od 300 Kč/rok) a pomůže Vám při škodě způsobené zaměstnavateli Vaší nedbalostí nebo nepozorností.

Dle zákoníku práce každý zaměstnanec odpovídá za škody způsobené při plnění úkolů v pracovněprávním vztahu. Váš zaměstnavatel Vám může dát k úhradě škody až do výše 4,5 násobku Vašeho platu, což jistě není malá částka.

Vztahuje na škody, které způsobíte zaměstnavateli na majetku či zdraví a zaměstnavatel bude po Vás požadovat náhradu těchto škod.


Pojištění zvířat – pes a kočka

Pojištění odpovědnosti za psa a kočku

Každý kdo má doma pejska nebo kočku, tak ví, že návštěva veterinárního lékaře není levnou záležitostí. I veterinární ošetření je možné nazvat pojistnou událostí. Máte pojištěného pejska? A co Vaše kočka?

Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů za ošetření ve veterinárním zařízení v případě náhlého onemocnění nebo v případě úrazu zvířete.

Pojištění veterinární péče je vhodné pro každého pejska, případně kočku. Nejenže získáte jistotu, že v případě zlomeniny nebo zdravotních obtíží a nutného ošetření Vám s úhradou ve velké míře pomůže i pojišťovna, ale je možnost připojistit si odpovědnost za škody způsobené pejskem, případně jeho úhyn.

Kalkulačka pojištění zvířete


Pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti

Skyscraper Day - September 3, 2021 - Happy Days 365

Pojištění se obvykle vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, vzniklou v souvislosti s (podrobnosti viz. podmínky konkrétní pojišťovny):

  • vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou hmotné nemovité věci, tj. stavby a k ní příslušného pozemku a doplňkových staveb nacházejících se na pozemku či v bytu
  • vlastnictvím a provozem zařízení v domě určeném pro nájemníky
  • vlastnictvím budovy nebo díla ve stavbě
  • prováděním stavební činnosti

Ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou dále obvykle pojištěny fyzické osoby pověřené čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti, pokud jde o jejich povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výkonem této činnosti třetím osobám.

Online kalkulace pojištění