Pojištění majetku

Pojištění majetku online

Online kalkulace pojištění stavby a domácnosti, ochrání váš dům, vybavení domácnosti, možno pojistit proti povodním, krádežím aj.

Pojištění majetku

Pojištění domácnosti

Pojistěte si Vaši domácnost pro případ přírodních živlů, nehod, škod způsobenými poruchami, krádežemi, vandalismem aj. včetně technických asistenčních služeb a připojištění odpovědnosti.

Pojištěním domácnosti se rozumí pojištění veškerého vnitřního vybavení a osobních věcí – tedy zejména nábytek, elektronika, spotřebiče, elektrická zařízení, oblečení, sportovní vybavení, cennosti, peníze aj. Dále jsou zahrnuty i některé vnitřní stavební součásti (kuchyňské linky, vestavěné spotřebiče, tapety, malby, podlahy)

Kalkuace pojištění majetku

Pojistit lze rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, družstevní byt, rekreační chatu či chalupu, vybavení garáže.

Pojištění domácnosti je možno sjednat již od základního krytí, ve kterém obvykle jsou pojistná nebezpečí jako: živelná rizika (požár, oheň, tíha sněhu, úder blesku, pád stromu, vichřice, krupobití), pád letadla, výbuch a podobně.

Pojistná nebezpečí, připojištění

Pojištění nemovitosti je možno sjednat již od základního krytí, ve kterém obvykle jsou pojistná nebezpečí jako: živelná rizika (požár, oheň, tíha sněhu, úder blesku, pád stromu, vichřice, krupobití), pád letadla, výbuch a podobně.

 

Pojištění majetkuPojištění nemovitosti

Pojistěte si Vaši nemovitost (stavbu) pro případ přírodních živlů, nehod

Škod způsobenými poruchami, krádežemi, vandalismem aj. včetně technických asistenčních služeb a připojištění odpovědnosti.

Pojištěním nemovitosti se rozumí pojištění samotné stavby, stavebních součástí a věcí pevně s ní spojené.

Jako nemovitost lze pojistit rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, družstevní byt, rekreační chatu či chalupu, samostatnou garáž.

Pojištění majetku kolem stavby

K tomu lze připojistit vedlejší stavby na stejném místě (stejné adrese) – např. kůlna, garáž, bazén, altán, studna, oplocení, hospodářská budova, septik, opěrná zeď apod.

Dále můžete specifikovat některá zvláštní zařízení vaší stavby, pokud chcete mít jistotu, že je pro ně správně nastaveno pojistné plnění. Jedná se např. o solární nebo fotovoltaické kolektory, tepelná čerpadla, klimatizační jednotky.

Kalkulace pojištění majetku

Pojistit můžete i nemovitost ve výstavbě nebo v rekonstrukci. V takovém případě je však nutné ke smlouvě doložit stavební povolení hlášení rekonstrukce na obecním úřadě. Předmětem pojištění je pak i stavební materiál sloužící k opravám nebo rekonstrukci budovy nebo bytu či stavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště u budovy, stavby nebo rozestavěného bytu.

Pojišťované nemovitosti musí být v řádném technickém stavu, nepoškozené a udržované, musí splňovat náležitosti užívání k jim předepsanému účelu. Nelze pojistit nemovitosti, které mají trhliny ve zdech, pokleslé základy, dále nemovitosti s propadlou konstrukcí krovu, deformovanou stropní konstrukcí, poškozenou střešní krytinou, chybějícími okny a jejich výplněmi, vykazující dlouhodobé prosakování vody z poškozené vodovodní instalace apod.