Cestovní pojištění

Cestovní pojištění do zahraničí a do ČR

Cestovní pojištění vám pomůže při zdravotních problémech či úrazech při cestách v zahraničí či po ČR. Umožní vám cestovat za odpočinkem nebo za prací po celém světě s pocitem klidu. Když se při cestách dostanete do problémů, nezůstanete bez pomoci a sami.

Základem cestovního pojištění do zahraničí je úhrada léčebných výloh včetně potřebného zajištění na místě v případě potřeby lékařské pomoci v zahraničí.

On-line kalkulace pojištění

Cestovní pojištění

Do léčebných výloh obvykle spadá: 

  • přeprava pojištěného z místa úrazu nebo onemocnění do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení, přivolání lékaře
  • nezbytné vyšetření
  • hospitalizace v nemocnici
  • nezbytné náklady na léčení či ošetření
  • léky předepsané lékařem
  • základní ošetření zubním lékařem při akutních bolestivých stavech zubů
  • repatriace (transport zpět do ČR domů) v případě vážného zranění na další léčení či úmrtí pojištěného

Cestovní pojištění má několik druhů – turistické, pracovní, studijní pobyty, au-pair a další. Jednotlivé druhy mají stanoveny různě vysoké pojistné částky jako horní limit plnění. K dispozici jsou také rodinné balíčky, které výhodně pojistí celou rodinu na opakované výjezdy do zahraničí.

Pojištění může být buď krátkodobé (pevně stanovený termín) nebo dlouhodobé – jedná se o celoroční cestovní pojištění pro opakované výjezdy. Vyplatí se v případě, že jezdíte do zahraničí často. K dispozici jsou také výhodné rodinné balíčky.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění storna zájezdu

Pojistěte se pro případ, že vůbec neodjedete nebo cestu ze závažných důvodů zrušíte (vážné akutní onemocnění, úraz, úmrtí, škoda na majetku, těhotenství, nečekaná výpověď ze strany zaměstnavatele, podání žádosti o rozvod ze strany manžela/manželky pojištěného).

Pojištění storna zájezdu

Pojištění zrušení cesty začíná okamžikem zaplacení pojistného, nejdříve však dnem následujícím po dni sjednání tohoto pojištění, a končí okamžikem nástupu cesty. Nástupem cesty se rozumí například „check-in“ do hotelu v den nástupu uvedeném na objednávce, odjezd na zájezd v termínu uvedeném v cestovní smlouvě.

Náhrada může spočívat v úhradě ceny zájezdu, letenky, pronájmu auta apod.

Pojištění storna zájezdu nabízíme jako připojištění v rámci cestovního pojištění.

U nás je sjednání pojištění 100% online

Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné podepisování papírových dokumentů, žádné chození na pobočku

 

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění s krytím nemoci COVID-19

Chystáte se na dovolenou nebo pracovní cestu do zahraničí a chcete mít jistotu, že jste plně pojištěni a i pro všechny situace, které mohou nastat v souvislosti s onemocněním COVID-19, včetně pobytu v červených, tmavě červených zemích?

Balíček cestovního pojištění Excelent nabízí kompletní pojištění pro cestu do zahraničí včetně léčebných výloh v případě onemocnění COVID-19 v zahraničí a nákladů při umístění do karantény.

Pojištění proti COVID-19

Léčebné výlohy cestovní pojištění COVID-19

Varianta Excelent zahrnuje léčebné výlohy související s onemocněním COVID-19 v oblastech, kam Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat nebo doporučuje tyto cesty odložit. Dílčí limit 25 mil. Kč.

Preventivní karanténa COVID-19

Toto pojištění nově zahrnuje náklady na ubytování a stravu související s nařízenou preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19 a náklady na předčasný návrat po ukončení nařízené preventivní karantény. V obou případech je limit pojistného plnění 30 000 Kč, spoluúčast 20%